Paznehtářská činnost

Naše hlavní činnost je paznehtářský servis v chovech skotu. Poskytujeme komplexní ucelenou službu, při které provádíme preventivní funkční úpravu paznehtů i léčbu problematických kulhavých krav.

Image Description

Pravidelná preventivní funkční úprava paznehtů

Cílem funkční úpravy paznehtů je vybalancovat tvar paznehtu tak aby odolával vnějším vlivům a zajistil správnou funkci závěsného systému končetiny. Běžný interval úpravy paznehtů je 2-3 x ročně anebo při průběžných návštěvách 1-2 x měsíčně, kdy se vybírají krávy před zaprahnutím cca 2 měsíce před porodem a krávy kolem 120-160 dne laktace.

Krávy jsou většinou ustájny v konvenčních chovech s betonovými povrchy, tyto tvrdé podlahy ovlivńují rychlost růstu a opotřebení rohoviny paznehtů. Každá farma je v těchto záležitostech velice individuální a proto je třeba nastavit interval úpravy paznehtů dle reálného stavu na farmě. Dále upravujeme paznehty i jalovicím, a to jak před první inseminací, tak i u březích kusů.

Léčebné řešení kulhavých krav

Je nepostradatelnou součástí funkční úpravy paznehtů. Včasně a správně provedená léčba kulhání je zásadní pro záchranu zvířete a snížení ztrát na užitkovosti. Tuto službu provádíme jako součást pravidelných návštěv při funkční úpravě paznehtů nebo samostatně, kdy jsou vybrány pouze kulhavé krávy.