Hnisavě dvojité chodidlo - laminitida

Patří mezi neifekční onemocnění paznehtu, kdy dvojité chodidlo je tvořeno vnější vrstvou rohoviny a pod ní nově rostoucí druhou vrstvou nové rohoviny chodidla.

Onemocnění vzniká, pokud je pazneht dlouhodobě přetěžován (nepravidelný tvar paznehtu). Mezi rohovinou a škárou vznikají podlitiny, hromadí se zde tekutina (může mít i hnisavý charakter) a vrstva rohoviny se odlučuje. Pod takto odloučenou rohovinou se postupně formuje nová vrstva rohoviny.