Onemocnění bílé čary paznehtu

Onemocnění bílé čáry postihuje rohové pozdro paznehtu. Velmi úzce souvisí s kvalitou povrchů ve stáji.

Onemocnění bílé čáry postihuje rohové pozdro paznehtu. Velmi úzce souvisí s kvalitou povrchů ve stáji. Tam, kde podlahy jsou kluzké a zvířata nemají dotatečnou oporu, dochází k traumatum bílé čáry. Následně vznikají v bílé čáře léze ve formě krvácenin a abscesů. onemocnění je značně bolestivé a projevuje se kulháním dojnic různého stupně. Nevhodná manipulace se zvířaty, hlavně v prostorách čekárny, dojírny zvyšuje výskyt tohoto onemocnění paznehtů.