Infekční dermatitída paznehtu

Digitální dermatitida tvoří celosvětově významný problém převážně v intenzivních chovech skotu. Patří mezi nejčastější infekční onemocnění končetin u skotu.

Nejvíce jsou postiženy mladé kategorie (jalovice, prvotelky). Nejnižší výskyt onemocnění je v pastevních chovech. Mezi hlavní původce patří bakterie z rodu Treponema (T. phagedenis, T. vincentii, a T. denticola). Výskyt digitální dermatitidy přímo souvisí s kvalitou zoohygieny na farmě.

Digitální dermatitida je mnohem častější, pokud je v chovu špatná zoohygiena prostředí a končetiny dojnic jsou často vystaveny chlévské mrvě a kejdě.