Komplikované onemocnění paznehtu

Vycházejí z pozdě řešených případů a dlouhodobého kulhání dojnic. Dochází k infikování hlubokých struktur paznhetu (škára, tukové těleso, paznehtní kloub, šlachy paznehtů).

Takovéto případy velmi často končí amputací postiženého paznehtu, nebo vyřazením dojnice ze stáda. Proto je zásadní, aby kulhavé krávy byly co nejdříve vyhledány a terapeuticky řešeny.