Infekční nekrobacilóza paznehtu

Velice akutní onemocnění paznehtů!

Dochází k destrukci měkkých struktur v meziprstí (šlachy prstů paznehtu). Agresivní forma se dále rozšiřuje pod rohovinu paznehtu a pokud se včas neřeší antibiotickou terapii dochází zničení celého paznehtu.

Rychlá detekce krav s kulháním a otekou končetinou je zásadní pro úspěšné vyřešení tohoto onemocnění.